Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ramowe plany nauczania czteroletnie liceum 2023/2027

 

 

Klasa A  kulturowo-społeczna z rozszerzonym językiem polskim, historią, geografią

 
L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski rozszerzony 5 6 7 7 25
2 Język I obcy angielski 4 4 4 4 16
3 Język II obcy niemiecki/francuski 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia rozszerzona 3 4 4 3 14
6 Historia i teraźniejszość 2  1     3
7 Biznes i zarządzanie 1  1     2
8 Geografia rozszerzona 3 4 4 2 13
9 Biologia 1  2 1   4
10 Chemia 1  2  1   4
11 Fizyka 1  1  2   4
12 Matematyka 4 4 3 4 15
13 Informatyka 1  1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 4
17 Religia 2 2 2 2 8
18 Geografia społeczna i geopolityka z elementami socjologii i historii       1 1
19 Tajemnice Dolnego Śląska – edukacja regionalna       1 1
20 Edukacja medialna i filmowa     1   1
  Razem 36 38 36 30 140
 
 

 

 

Klasa B biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią, matematyką

 
L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4  4 16
2 Język I obcy angielski 4 4 4  4 16
3 Język II obcy niemiecki 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2  2  2  1 7
6 Historia i teraźniejszość 2  1     3
7 Biznes i zarządzanie 1  1     2
8 Geografia 1  2  1   4
9 Biologia rozszerzona 3 5 4 2 14
10 Chemia rozszerzona 2 4 4 2 12
11 Fizyka 1  1  2   4
12 Matematyka rozszerzona 5 5 5 7 22
13 Informatyka 1  1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna     1   1
19 Chemia medyczna       1 1
20 Liczby rządzą światem - matematyka stosowana       1 1
  Razem 36 38 36  30 140
 
 

 

 

Klasa C biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią, językiem angielskim

 
L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4  4 16
2 Język I obcy angielski rozszerzony 5 6 6  6 23
3 Język II obcy niemiecki 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2  2 2 1 7
6 Historia i teraźniejszość 2  1     3
7 Biznes i zarządzanie 1 1     2
8 Geografia 1 2 1   4
9 Biologia rozszerzona 3 4 4 3 14
10 Chemia rozszerzona 2 4 4 2 12
11 Fizyka 1  1  2   4
12 Matematyka 4 4 3 4 15
13 Informatyka 1  1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna     1   1
19 Chemia medyczna       1 1
20 Godzina do dyspozycji dyrektora       1 1
  Razem 36 38 36 30 140
 
 

 

 

Klasa D społeczno-językowa z rozszerzoną geografią, wiedzą o społeczeństwie, językiem angielskim

 
L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4 4 16
2 Język I obcy angielski rozszerzony 5 6 6 6 23
3 Język II obcy niemiecki 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2 2 2 1 7
6 Historia i teraźniejszość 2 1     3
7 Wiedza o społeczeństwie rozszerzona 2  2 2  3 9
8 Biznes i zarządzanie 1  1     2
9 Geografia rozszerzona 2  4 5  2 13
10 Biologia 1  2 1   4
11 Chemia 1 2 1   4
12 Fizyka 1 1 2   4
13 Matematyka 4 4 3 4 15
14 Informatyka 1  1 1   3
15 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
16 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
17 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
18 Religia 2 2 2  2 8
19 Współczesne problemy cywilizacyjne     1 1 2
20 Wiedza o krajach anglojęzycznych       1 1
  Razem 36 38 36  30 140
 
 

 

 

Klasa E humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie

 
L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski rozszerzony 6 6 6 6 24
2 Język I obcy angielski 3 3 3 4 13
3 Język II obcy niemiecki/hiszpański 2 2 2 2 8
4 Łacina z elementami kultury antycznej 2 2  2   6
5 Plastyka 1       1
6 Historia rozszerzona 3 4 5 3 15
7 Historia i teraźniejszość 2 1     3
8 Wiedza o społeczeństwie rozszerzony 1 2 3 3 9
9 Biznes i zarządzanie 1  1     2
10 Geografia 1  2 1   4
11 Biologia 1 2 1   4
12 Chemia 1  2 1   4
13 Fizyka 1 1 2   4
14 Matematyka 4 4 3 4 15
15 Informatyka 1  1 1   3
16 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
17 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
18 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
19 Religia 2 2 2  2 8
20 Wystąpienia publiczne – sztuka przemawiania i debatowania      1    1
21 Świat humanisty – warsztaty historyczno-polonistyczne        1  1
22 Prawo w praktyce – warsztaty prawne        1  1
  Razem 37 39 37 30 143
 
 

 

 

Klasa F ekonomiczno-społeczna z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim

 
L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4 4 16
2 Język I obcy angielski rozszerzony 5 6 6 6 23
3 Język II obcy niemiecki/francuski 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2 2 2 1 7
6 Historia i teraźniejszość 2 1     3
7 Biznes i zarządzanie 1  1     2
8 Geografia rozszerzona 2 4 4 3 13
9 Biologia 1 2 1   4
10 Chemia 1  2 1   4
11 Fizyka 1  1 2   4
12 Matematyka rozszerzona 6 6 6 6 24
13 Informatyka 1 1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Geoinformatyka       1 1
19 Logika matematyczna       1 1
20 Godzina do dyspozycji dyrektora     1   1
  Razem 36 38 36  30 140

 

 

Klasa G biologiczno-matematyczna z rozszerzoną matematyką, biologią, językiem angielskim

 
L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4 4 16
2 Język I obcy angielski rozszerzony 5 6 6 6 23
3 Język II obcy niemiecki 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2 2 2 1 7
6 Historia i teraźniejszość 2 1     3
7 Biznes i zarządzanie 1  1     2
8 Geografia 1 2 1   4
9 Biologia rozszerzona 3 5 4 3 15
10 Chemia 1  2 1   4
11 Fizyka 1  1 2   4
12 Matematyka rozszerzona 5 5 6 6 22
13 Informatyka 1 1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna     1   1
19 Liczby rządzą światem - matematyka stosowana       1 1
20 Godzina do dyspozycji dyrektora       1 1
  Razem 36 38 36  30 140

 

 

Klasa H przyrodnicza z rozszerzoną geografią, biologią, językiem angielskim

 
L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4 4 16
2 Język I obcy angielski rozszerzony 5 6 6 6 23
3 Język II obcy niemiecki/hiszpański 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2 2 2 1 7
6 Historia i teraźniejszość 2 1     3
7 Biznes i zarządzanie 1  1     2
8 Geografia rozszerzona 2 4 4 3 13
9 Biologia rozszerzona 3 4 4 2 13
10 Chemia 1  2 1   4
11 Fizyka 1  1 2   4
12 Matematyka 4 4 3 4 15
13 Informatyka 1 1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna     1   1
19 Geoinformatyka       1 1
20 Godzina do dyspozycji dyrektora       1 1
  Razem 36 38 36  30 140

 

 

Klasa I ekonomiczno-społeczna z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim

 
L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4 4 16
2 Język I obcy angielski rozszerzony 5 6 6 6 23
3 Język II obcy niemiecki/hiszpański 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2 2 2 1 7
6 Historia i teraźniejszość 2 1     3
7 Biznes i zarządzanie 1 1     2
8 Geografia rozszerzona 2 4 4 3 13
9 Biologia 1 2 1   4
10 Chemia 1  2 1   4
11 Fizyka 1  1 2   4
12 Matematyka rozszerzona 6 6 6 6 24
13 Informatyka 1 1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Geoinformatyka       1 1
19 Logika matematyczna       1 1
20 Godzina do dyspozycji dyrektora     1   1
  Razem 36 38 36  30 140
Data dodania: 2023-02-27 14:03:28
Data edycji: 2023-03-08 09:29:51
Ilość wyświetleń: 12739

E-CZYTELNIA

INTEGRO (katalog on-line)
Zobacz

KOMUNIKATY

- dostępna jest archiwalna strona szkoły (zakładka SZKOŁA)
Zobacz

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej