Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

PROJEKT ''KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI''

Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych

i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Cel projektu: 

Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych  i szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Działania w projekcie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów:

 • Szkolenie z podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli/nauczycielek
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek klas I-III dotyczące realizacji zajęć interdyscyplinarnych
 • Szkolenie pn. „Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
 • Szkolenie doskonalące w komunikacji wspierającej współpracę w grupie
 • Szkolenie pn. „Logorytmika w edukacji wczesnoszkolnej”
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów przyrodniczych dotyczące nauczania eksperymentalnego
 • Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek – doradców/doradczyń zawodowych
 • Zajęć dodatkowe dla uczniów/uczennic:
 • interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych
 • indywidualizacja wsparcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkół podstawowych
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języków obcych
 • zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe
 • zajęcia dodatkowe realizowane metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych

Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK:

 • pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i języków obcych,
 • pomoce dydaktyczne do zajęć interdyscyplinarnych i do realizacji indywidualizacji wsparcia,
 • do pracowni przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody,
 • do Punktów Informacji i Kariery w szkołach.

Grupa docelowa:

42 szkoły
Wrocław: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Ponadpodstawowych

Czernica: 2 Szkoły Podstawowe

5563 uczniów/uczennic, w tym 136 z niepełnosprawnością,
796 nauczycieli/nauczycielek
480 rodziców/ opiekunów prawnych
 

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 10 315 724,01 zł
Kwota dofinansowania: 9 799 937,80 zł
Wkład własny: 515 786,21 zł


Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.01.2023 r.
Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław

Data dodania: 2023-07-31 12:12:55
Data edycji: 2023-07-31 15:54:33
Ilość wyświetleń: 697

E-CZYTELNIA

INTEGRO (katalog on-line)
Zobacz

KOMUNIKATY

- dostępna jest archiwalna strona szkoły (zakładka SZKOŁA)
Zobacz

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej