Becka Schoettle

Już po raz czwarty nasz szkolny Samorząd stanął na podium w konkursie na „Najlepszy Samorząd Uczniowski szkół ponadpodstawowych”.

Młodzieżowa Rada Miasta ogłosiła wyniki konkursu, w którym Samorząd Uczniowski LO IV zajął I miejsce.

Nasza radość jest tym większa iż tegoroczna działalność Samorządu

przypadła na trudny czas pandemii, dlatego szczególne gratulacje należą się Iwowi Sarze – przewodniczącemu, Mateuszowi Respondowi – wiceprzewodniczącemu i Yulii Belinskiej – sekretarzowi Samorządu, za kreatywność i zaangażowanie w organizację i działań podejmowanych na terenie szkoły.

Samorząd Uczniowski, to nie tylko jego przedstawiciele, ale cała społeczność szkolna, dlatego gratulacje należą się wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły.

 

Agnieszka Kucharska