Aktualne informacje o zastępstwach znajdują się w szkolnym dzienniku elektronicznym Librus pod adresem: https://synergia.librus.pl/