TELEFON: 71 798 67 33

Ramowe plany nauczania czteroletnie liceum (po szkole podstawowej)

/Ramowe plany nauczania czteroletnie liceum (po szkole podstawowej)
Ramowe plany nauczania czteroletnie liceum (po szkole podstawowej) 2019-04-30T20:48:10+00:00

Klasy i wychowawcy

A + –  klasa społeczno-kulturowa z rozszerzonym językiem polskim, historią, geografią

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski rozszerzony 5 6 7 7 25
2 Język I obcy ang./ang. 4 4 4 4 16
3 Język II obcy niem./fran. 3 3 3 3 12
4 Plastyka 1     1
5 Historia rozszerzona 3 4 4 4 15
6 Wiedza o społeczeństwie 1  1   2
7 Podstawy przedsiębiorczości  1 1 2
8 Geografia rozszerzona 3 4 4 2 13
9 Biologia 1  2 1
4
10 Chemia 1  2  1 4
11 Fizyka 1  1  2 4
12 Matematyka 4 4 3 4 15
13 Informatyka 1  1 1 3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1     1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 4
17 Religia 2 2 2 2 8
  Razem 35 39 37 30 141

B+ – klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią, matematyką

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4  4 16
2 Język I obcy ang./ang. 4 4 4  4 16
3 Język II obcy niem./fran. 3 3 3 3 12
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2  2  2  2 8
6 Wiedza o społeczeństwie 1  1     2
7 Podstawy przedsiębiorczości  1 1   2
8 Geografia 1  2  1   4
9 Biologia rozszerzona 3 5 4 2 14
10 Chemia rozszerzona 2 4 4 2 12
11 Fizyka 1  1  2   4
12 Matematyka rozszerzona 5 5 5 7 22
13 Informatyka 1  1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
  Razem 35 39 37  30 141

C+ – klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią, geografią

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4  4 16
2 Język I obcy ang./ang. 4 4 4  4 16
3 Język II obcy niem./niem. 3 3 3 3 12
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2  2 2 2 8
6 Wiedza o społeczeństwie 1  1     2
7 Podstawy przedsiębiorczości 1 1   2
8 Geografia rozszerzona 2 5 3 2 12
9 Biologia rozszerzona 3 3 4 3 13
10 Chemia rozszerzona 2 4 4 2 12
11 Fizyka 1  1  2   4
12 Matematyka 4 4 3 4 15
13 Informatyka 1  1 1
  3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
  Razem 35 39 37 30 141

D+ – klasa lingwistyczno-matematyczna z rozszerzoną matematyką, językiem polskim, językiem angielskim

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski rozszerzony
6 6 7 7 26
2 Język I obcy ang./ang. rozszerzony 5 6 6 6 23
3 Język II obcy niem./niem. 3 3 3 3 12
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2  2 2 2 8
6 Wiedza o społeczeństwie 1  1     2
7 Podstawy przedsiębiorczości  1 1   2
8 Geografia 1  2 1   4
9 Biologia 1  2 1   4
10 Chemia 1 2 1   4
11 Fizyka
1 1 2   4
12 Matematyka rozszerzona 4 6 6 6 22
13 Informatyka 1  1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
  Razem 34 39 37  30 140

E+ – klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski rozszerzony 6 6 6 6 24
2 Język I obcy ang./ang. 4 4 4  4 16
3 Język II obcy niem./niem. 2 2 2 2 8
4 Łacina z elementami kultury antycznej 2 2  2   6
5 Plastyka 1       1
6 Historia rozszerzona 3 4 4 4 15
7 Wiedza o społeczeństwie rozszerzony 2 2 3 4 11
8 Podstawy przedsiębiorczości  1 1   2
9 Geografia 1  2 1   4
10 Biologia 1 2 1   4
11 Chemia 1  2 1   4
12 Fizyka 1 1 2   4
13 Matematyka 3 4 3 4 14
14 Informatyka 1  1 1   3
15 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
16 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
17 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
18 Religia 2 2 2  2 8
  Razem 35 39 37 30 141

F+ – klasa ekonomiczno-społeczna z rozszerzonym językiem angielskim, geografią, matematyką

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4 4 16
2 Język I obcy ang./ang. rozszerzony
5 6 6 6 23
3 Język II obcy niem./niem. 3 3 3 3 12
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2 2 2 2 8
6 Wiedza o społeczeństwie
1 1 2
7 Podstawy przedsiębiorczości 1 1   2
8 Geografia rozszerzona 2 4 4 3 13
9 Biologia 1 2 1   4
10 Chemia 1  2 1   4
11 Fizyka 1  1 2   4
12 Matematyka rozszerzona 6 6 6 6 24
13 Informatyka 1 1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
  Razem 35 39 37  30 141

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]