TELEFON: 71 798 67 33

Organizacja roku szkolnego

/Organizacja roku szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2020-12-21T08:51:43+00:00

Kalendarz

I semestr  01.09. – 22.12.2020
II semestr   04.01. – 25.06.2021
Zimowa przerwa świąteczna   23.12. – 31.12.2020
Ferie zimowe  18.01. –31.01.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 01.04. – 06.04.2021
Rada klasyfikacyjna za I semestr   21.12.2020
Rada klasyfikacyjna dla III klas   27.04.2021
Zakończenie zajęć w klasach III  30.04.2021
Rada klasyfikacyjna końcoworoczna   22.06.2021
Zakończenie roku szkolnego   25.06.2021

Zebrania z rodzicami w I semestrze

klasy – I, II i III godz. 17:00

 

 

Rada Rodziców godz. 16:15

10.09.2020
22.10.2020
26.11.2020 (informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych)
Zebrania z rodzicami w II semestrze
klasy – I, II i III godz. 17:00Rada Rodziców godz. 16:15
11.02.2021
25.03.2021 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III)        27.05.2021 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach I i II)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu w sobotę:    04.06.2021 (piątek) odpracowujemy: 10.04.2021
 
Dni wolne ustawowo  
Dni wolne – egzamin maturalny   4, 5, 6, 7 maja 2021 ( wtorek, środa, czwartek, piątek )

Dzwonki

Lp. Godziny lekcyjne: Lekcje skrócone
1. 8.00 – 8.45 8.00 – 8.30
2. 8.55 – 9.40 8.35 – 9.05
3. 9.50 – 10.35 9.10 – 9.40
4. 10.50 – 11.35 9.50 – 10.20
5. 11.45 – 12.30 10.25 – 10.55
6. 12.40- 13.25 11.00 – 11.30
7. 13.40 – 14.25 11.35 – 12.05
8. 14.35- 15.20 12.15 – 12.50
9. 15.25 – 16.10 12.55 – 13.25
10. 16.15- 17.00 13.30 – 13.55
11. 17.05 – 17.50 14.00 – 14.30