TELEFON: 71 798 67 33

Organizacja roku szkolnego

/Organizacja roku szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2019-05-23T12:24:23+00:00

Kalendarz

I semestr  03.09. – 21.12.2018
II semestr   02.01. – 21.06.2019
Zimowa przerwa świąteczna   23.12. – 31.12.2018
Ferie zimowe  28.01. – 10.02.2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04. – 23.04.2019
Rada klasyfikacyjna za I semestr   20.12.2018 r.
Rada klasyfikacyjna dla III klas   24.04.2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach III-cich   26.04.2019 r.
Rada klasyfikacyjna końcoworoczna   17.06.2019 r.
Zakończenie roku szkolnego   21.06.2019 r.

Zebrania z rodzicami w I semestrze

klasy – I, II i III godz. 17:00

Rada Rodziców godz. 16:15

13.09.2018 r.

25.10.2018 r.

29.11.2018 r. (informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych)

Zebrania z rodzicami w II semestrze
klasy – I, II i III godz. 17:00Rada Rodziców godz. 16:15

24.01.2019 r.

28.03.2019 r. (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III)

23.05.2019 r. (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach I i II)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu w sobotę:

   02.11.2018 r. (piątek) odpracowujemy: 06.10.2018 r.  

  02.05.2019 r. (czwartek)odpracowujemy: 27.04.2019 r.

Dni wolne ustawowo   01 i 03.05.2019 r.(środa i piątek)
Dni wolne – egzamin maturalny   6, 7, 8 maja 2019 r. ( poniedziałek, wtorek, środa)

Dzwonki

Lp. Godziny lekcyjne: Lekcje skrócone
1. 8.00 – 8.45 8.00 – 8.30
2. 8.50 – 9.35 8.35 – 9.05
3. 9.45 – 10.30 9.10 – 9.40
4. 10.45 – 11.30 9.50 – 10.20
5. 11.40 – 12.25 10.25 – 10.55
6. 12.35 – 13.20 11.00 – 11.30
7. 13.35 – 14.20 11.35 – 12.05
8. 14.30 – 15.15 12.10 – 12.40
9. 15.20 – 16.05 12.45 – 13.15
10. 16.10 – 16.55 13.20 – 13.50
11. 17.00 – 17.45 13.55 – 14.25