TELEFON: 71 798 67 33

Organizacja roku szkolnego

/Organizacja roku szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2019-09-30T10:02:53+00:00

Kalendarz

I semestr  02.09. – 20.12.2019
II semestr   02.01. – 26.06.2020
Zimowa przerwa świąteczna   23.12. – 31.12.2019
Ferie zimowe  10.02. –23.02.2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04. – 14.04.2019
Rada klasyfikacyjna za I semestr   19.12.2019
Rada klasyfikacyjna dla III klas   21.04.2020
Zakończenie zajęć w klasach III-cich   24.04.2020
Rada klasyfikacyjna końcoworoczna   23.06.2020
Zakończenie roku szkolnego   26.06.220

Zebrania z rodzicami w I semestrze

klasy – I, II i III godz. 17:00

 

 

Rada Rodziców godz. 16:15

12.09.2019
24.10.2019

28.11.2019 (informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych)

Zebrania z rodzicami w II semestrze
klasy – I, II i III godz. 17:00 

 

Rada Rodziców godz. 16:15

30.01.2020
26.03.2020 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III)

28.05.2020 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach I i II)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu w sobotę:    12.06.2020 (piątek) odpracowujemy: 18.04.2020
 

Dni wolne ustawowo
Dni wolne – egzamin maturalny   4, 5, 6 maja 2020 ( poniedziałek, wtorek, środa)

Dzwonki

Lp. Godziny lekcyjne: Lekcje skrócone
1. 8.00 – 8.45 8.00 – 8.30
2. 8.55 – 9.40 8.35 – 9.05
3. 9.50 – 10.35 9.10 – 9.40
4. 10.50 – 11.35 9.50 – 10.20
5. 11.45 – 12.30 10.25 – 10.55
6. 12.40- 13.25 11.00 – 11.30
7. 13.40 – 14.25 11.35 – 12.05
8. 14.35- 15.20 12.15 – 12.50
9. 15.25 – 16.10 12.55 – 13.25
10. 16.15- 17.00 13.30 – 13.55
11. 17.05 – 17.50 14.00 – 14.30