Kalendarz

I semestr 01.09. – 22.12.2016
II semestr 02.01. – 23.06.2017
Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2016
Ferie zimowe 13.02. – 26.02.2017
Wiosenna przerwa świąteczna 13.04. – 18.04.2017
Rada klasyfikacyjna za I semestr 21.12.2016
Rada klasyfikacyjna dla III klas 26.04.2017
Zakończenie zajęć w klasach III-cich 28.04.2017
Rada klasyfikacyjna końcoworoczna 20.06.2017
Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017
Zebrania z rodzicami w I semestrze
Rada Rodziców 16:15
klasy – I i II godz.17:00
klasy III – godz.18:00
08.09.2016
20.10.2016
01.12.2016  (informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych)
Zebrania z rodzicami w II semestrze
Rada Rodziców 16:15
klasy – I i II godz.17:00
klasy III – godz.18:00
  • 02.02.2017
  • 30.03.2017 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III)
  • 25.05.2017 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach I i II)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu w sobotę:
  • 02.05.2017 r. (wtorek) odpracowujemy 22.04.2017
    31.10.2016 r. (poniedziałek) odpracowujemy 05.11.2016
Dni wolne ustawowo 11.11.2016  (piątek)
Dni wolne – egzamin maturalny 4, 5, 8 maja 2017 (czwartek, piątek, poniedziałek)
Tutaj znajdziesz aktualny plan lekcji wszystkich klas.
Informacje na temat planowanych zastępstw w naszej szkole.

Dzwonki

Lp. Godziny lekcyjne: Lekcje skrócone
1. 8.00 – 8.45 8.00 – 8.30
2. 8.50 – 9.35 8.35 – 9.05
3. 9.45 – 10.30 9.10 – 9.40
4. 10.45 – 11.30 9.50 – 10.20
5. 11.40 – 12.25 10.25 – 10.55
6. 12.35 – 13.20 11.00 – 11.30
7. 13.35 – 14.20 11.35 – 12.05
8. 14.30 – 15.15 12.10 – 12.40
9. 15.20 – 16.05 12.45 – 13.15
10. 16.10 – 16.55 13.20 – 13.50
11. 17.00 – 17.45 13.55 – 14.25