Organizacja roku szkolnego

/Organizacja roku szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2017-10-17T11:47:41+00:00

Kalendarz

I semestr   04.09. – 22.12.2017 
II semestr   02.01. – 22.06.2018
Zimowa przerwa świąteczna   23.12. – 31.12.2017
Ferie zimowe   15.01. – 28.01.2018
Wiosenna przerwa świąteczna   29.03. – 03.04.2018
Rada klasyfikacyjna za I semestr   21.12.2017
Rada klasyfikacyjna dla III klas   25.04.2018
Zakończenie zajęć w klasach III-cich   27.04.2018
Rada klasyfikacyjna końcoworoczna   19.06.2018
Zakończenie roku szkolnego   22.06.201

Zebrania z rodzicami w I semestrze

klasy – I, II i III godz.17:00

Rada Rodziców 16:15

   07.09.2017 r.

19.10.2017 r

  30.11.2017 r.(informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych)

Zebrania z rodzicami w II semestrze
klasy – I, II i III godz.17:00Rada Rodziców 16:15

   08.02.2018 r.

22.03.2018 r. (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III)

   24.05.2018 r. (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach I i II)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu w sobotę:

   30.04.2018 r. (poniedziałek)  odpracowujemy: 07.04.2018 r.  

   02.05.2018 r. (środa) odpracowujemy: 21.04.2018 r  

   01.06.2018 r. (piątek)  odpracowujemy: 11.11.2017 r  

Dni wolne ustawowo   01 i 03.05.2018 r. (wtorek i czwartek)  
Dni wolne – egzamin maturalny   4, 7, 8 maja 2018 r. (piątek, poniedziałek, wtorek)

Dzwonki

Lp. Godziny lekcyjne: Lekcje skrócone
1. 8.00 – 8.45 8.00 – 8.30
2. 8.50 – 9.35 8.35 – 9.05
3. 9.45 – 10.30 9.10 – 9.40
4. 10.45 – 11.30 9.50 – 10.20
5. 11.40 – 12.25 10.25 – 10.55
6. 12.35 – 13.20 11.00 – 11.30
7. 13.35 – 14.20 11.35 – 12.05
8. 14.30 – 15.15 12.10 – 12.40
9. 15.20 – 16.05 12.45 – 13.15
10. 16.10 – 16.55 13.20 – 13.50
11. 17.00 – 17.45 13.55 – 14.25