Pobierz

Warunki i tryb przyjmowania uczniów

do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego nr IV we Wrocławiu na rok szkolny 2017/2018 można pobrać klikając na przycisk.

Pobierz

Uczniowie zostaną przydzieleni do grup językowych na podstawie wyniku testu sprawdzającego kompetencje językowe.

 

Oferta klas pierwszych w roku szkolnym 2017-2018