TELEFON: 71 798 67 33

Ochrona Danych Osobowych

/Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Danych Osobowych 2019-03-25T06:49:13+00:00

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma w Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. Stefana Żeromskiego

Zasady przetwarzania Twoich danych (zlozenie pisma)

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej

Zasady przetwarzania Twoich danych (e-mail)

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku prowadzeniem rekrutacji pracowników

Zasady przetwarzania Twoich danych (rekrutacja pracownika)

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku prowadzeniem rekrutacji ucznia

Zasady przetwarzania Twoich danych (rekrutacja ucznia)

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu

Zasady przetwarzania Twoich danych (monitoring)

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraniem umów najmu

Zasady przetwarzania Twoich danych (najemcy)

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności