Formularz zgłoszeniowy

//Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy 2017-10-04T01:53:39+00:00

Wysyłając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2016 r., poz. 922) w celu realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Jubileuszu 70-lecia LO IV. Wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku poprzez publikację zdjęć z Jubileuszu na stronie internetowej szkoły, na funpag’u i w materiałach promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem podanych danych osobowych jest: Liceum Ogólnokształcące Nr IV, ul. Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting, ul. Zygmunta Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Więcej informacji znajduje się w zakładce: O nas > Ochrona Danych Osobowych