Formularz zgłoszeniowy

//Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy 2017-10-04T01:53:39+00:00

Wypełnienie formularza i przesłanie danych jest, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2016 r., poz. 922), wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Jubileuszu 70-lecia LO IV. Wyrażam też zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć z Jubileuszu na stronie internetowej szkoły, na funpag’u i w materiałach promocyjnych. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące Nr IV, ul. Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław, i przysługuje mi prawo do wglądu i ich poprawienia.