TELEFON: 71 798 67 33

Formularze

/Formularze
Formularze 2017-10-03T00:20:23+00:00

Oświadczenia rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka: na lekcje religii/etyki; na zajęcia wychowania do życia w rodzinie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku.

Pobierz
Pobierz

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych

Pobierz
Pobierz

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności ucznia

Pobierz
Pobierz