TELEFON: 71 798 67 33

Daily Archives: 2 września 2021

Zajęcia wspomagające

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie Dyrektor szkoły informuje, że realizowane będą zajęcia wspomagające z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii. 10 września br. zostanie podany harmonogram zajęć wraz z nazwiskami nauczycieli prowadzących zajęcia. Warunkiem udziału w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów jest złożenie, w terminie do 15 września br., pisemnej deklaracji uczestnictwa. Deklaracje mogą składać rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, nauczycielowi prowadzącemu wybrane zajęcia. DEKLARACJA (Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie [...]

2021-09-03T11:15:33+00:00 2 września 2021|Wydarzenia|