TELEFON: 71 798 67 33

Daily Archives: 10 marca 2020

PROCEDURA NA WYPADEK ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA KORONAWIRUSA SARS – CoV – 2

PROCEDURA NA WYPADEK ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA KORONAWIRUSA SARS – CoV – 2 NA TERENIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO  WE WROCŁAWIU   Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu w przypadku zagrożenia wystąpienia na terenie szkoły koronawirusa SARS – CoV – 2 informuje uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych oraz pracowników liceum z wykorzystaniem: strony internetowej szkoły, dziennika elektronicznego LIBRUS, poczty elektronicznej, oraz przez umieszczenie ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie szkoły. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów rodziców/opiekunów prawnych [...]

2020-03-10T11:33:40+00:00 10 marca 2020|Komunikaty|