W tym roku szkolnym w ramach programu Comenius (więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.comenius.org.pl), który jest częścią unijnego programu Uczenie się przez całe życie, rozpoczynamy realizację projektu pt. „We don’t need no education…”? – the importance of education in young people’s lives („Nie potrzebne nam wykształcenie*…”? – znaczenie edukacji w życiu młodych ludzi; *cytat zaczerpnięty z piosenki grupy Pink Floyd o tym samym tytule).
Jest to dwustronny projekt (jedyny w województwie dolnośląskim!) akcji Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół […]